Den perfekta utvecklingsprocessen

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

Den perfekta utvecklingsprocessen ska vara enkel. Den ska ha regler som alla kan förstå. Den ska primärt underlätta utveckling. Den perfekta utvecklingsprocessen ska inte utformas för att underlätta administration. Administration är sekundärt. Om ens det.

Processen

Det finns en hög med lappar. Högen kallas Inkorg. På lapparna står förändringar som skapar värde. Högen är sorterad i prioritetsordning. Högen får alltid sorteras om.

Teamet tar den översta lappen ur högen. Alltid den översta. Teamet pratar tillsammans om lappen och skriver nya lappar med mindre uppgifter. Uppgifterna är byggstenar som tillsammans tillgodoser det som ska uppnås i den ursprungliga lappen. Lapparna flyttas till högen Att göra.

Ur Att göra tar teamet den lapp som bedöms vara lämpligast att jobba med utifrån nuläget. När lappen är klar tar teamet en ny lapp.

Till slut är alla lapparna färdiga. Då har värdet skapats. Teamet kan ta en ny lapp ur högen.

Regler